Swedish

Felsökning Vid Installation Av Elektronisk Vidarebefordran I Outlook 2003

Felsökning Vid Installation Av Elektronisk Vidarebefordran I Outlook 2003

Ibland kan en individs system visa ett felprefix när automatisk vidarebefordran ställs in hela vägen genom Outlook 2003. Det kan finnas tusentals orsaker till att detta problem uppstår.

Skaffa det bästa PC-reparationsverktyget för din dator. Ladda ner nu.

Det första steget är att helt enkelt se till att den netmail-adress som du automatiskt vill ha framför e-postmeddelanden till läggs till som kontakt i Outlook.När kontakten har skapats klickar du i inkorgen.Klicka sedan på Verktyg > Regler och varningar.Klicka på Ny regel.

1. Klicka på Hem > Regler > Managerregler och varningar. Se skärmdump:

2. I dialogrutan Regler och varningar på fliken Mail Regler klickar du bara på Ny regel.

3. Då visas en dialogruta för guiden. I avsnittet “Börja med en rensad regel”, välj “Använd procedur på skickade meddelanden” och klicka på “Nästa”.

4. Varje urvalsvillkor låter dig vidarebefordra ett specifikt e-postmeddelande som kompletterar dina behov. Men stäng av nästan villkor, regeln kommer att rengöras för varje meddelande du får. När du avmarkerar alla villkor, tryck på “Nästa”, ett inmatningsfönster kommer upp och klicka på “Ja”.

5. Välj nu “Utökad till personer” eller “Public Community” i “Steg 1”-sektionen i dialogrutan “New Rule Wizard”, och klicka på “Personer” kanske “Public Group” i “Steg 2”-komponenten. Se skärmdump:

6. Om dialogrutan för ny regeladress dyker upp längre fram, precis efter att du har klickat på din adress, och klicka sedan på kryssrutan för Johnson (du kan också dubbelklicka på en specifik fix för att välja den). Eller din släkting kan ange e-postinformationen särskilt i fältet “Till”. Klicka slutligen på OK.

7. Nu visas utan tvekan skattedeklarationerna i mitt tidigare fönster och kunder kan få de tidigare personerna, och för en ny offentlig grupp har den angivna e-postadressen ändrats till dig. Klicka här för mer information.

8. När en ny dialogruta för fantastiska undantag visas väljer du att alla skillnader ska gälla idéregeln och klickar helt enkelt på Nästa. Råd. De flesta användare inaktiverar uteslutningar.

9.Nu, med hjälp av det faktiska chattfönstret i guiden Senaste regler, hamnar du i ett namn för att söka efter den nya regeln i fältet “Steg 1”, kontrollera alternativen i nästan “Steg” 2″ och klicka på knappen “Slutför”. Se skärmdump:

Hur serier jag upp automatisk vidarebefordran i Outlook?

Välj Inställningar överst i området. > Visa alla Outlook-inställningar.Välj E-post > Vidarebefordra.Utför en av följande åtgärder. För att aktivera vidarebefordran, ställ in på Börja skicka, ange även avsändande e-postadress och klicka på Spara.

10. Du är nu tillbaka till Punishment-fönstret. ” i dialogrutan “Regler och även varningar”. Klicka på “OK”-knappen för att stänga allt.

hur man ställer in automatisk forward i outlook 2003

Regeljusteringstaktiken som beskrivs ovan är komplex men också tidskrävande för många Outlook-konsumenter. Här kan du använda Kutools på Outlook Auto Forward-verktyget för att på ett ögonblick vidarebefordra alla e-postmeddelanden när du får dem i Outlook.

Kutools för Outlook: Lägg enkelt till 100+ verktyg för Outlook, 100 dagars obegränsad gratis provperiod. Läs mer bara om den kostnadsfria provperioden nu

1. Aktivera vart och ett av våra verktyg genom att klicka på Kutools > Överför > Regelhanterare. Skärmdump:
konsultera
Om det utan tvekan finns ingen regel för automatisk omdirigering bör du direkt mappa dialogrutan för automatisk omdirigering genom att klicka på Aktivera mekanisk omdirigering.

2. I popup-fönstret Inställningar för automatisk överföring klickar du på knappen Skapa.

3. I förslagsguiden, kontrollera de angivna villkoren när du vill filtrera inkommande e-postmeddelanden efter och klicka på “Understryka marknadspris” för att ange de villkor du vill filtrera. Behövs verkligen. Hur som helst, i några fall, markera alternativet med absolut vissa ord i brödtexten, så klicka därför på “Jag skulle säga understruken skrivning av vissa ord” för att redigera just detta. Se skärmdump:

4. Nu är texten i dialogrutan “Innehåller” köpt. Klicka på “Skapa”-knapparna och lägg till de ord du hoppas för var och en av dem.

5. I dialogrutan Sök text anger du det hittade ordet i fältet Ny söktext, klickar på vår egen Lägg till-knapp och klickar för närvarande på OK-knappen. Tips:
För att lägga till flera angivna ord måste du skicka in ordet i huvudord- och frasfältet “Ny sökning” och klicka på någon sorts “Lägg till”-knapp. Då kommer denna operation sannolikt att reduceras till att bara lägga till andra ord ett efter ett. När du har lagt till alla faktiska sökord klickar du på OK.

6. Han återgår till sin textdialogruta. Sedan, om du behöver, kan du klicka på “Skapa”-knappen för att hjälpa dig lägga till andra ord som du uppnår och sedan klicka på “OK”-knappen.
Tips: Om du lägger till flera olika i söktexten dialogrutan ovanför båda alternativen, kommer kopplingen mellan dem att verka “och” med fiske; Om ditt företag kombinerar flera ord genom att successivt klicka på specifik “Ny”-knapp i dialogrutan “Text innehåller” är förhållandet mellan någon sorts ordtyper “ELLER”. Se skärmdump:

7. Återgå nu till någon regelguide, ange andra tillstånd som behövs och klicka på valfri Nästa-knapp.

8. I den andra regelguiden väljer du undantagen eller undersök inte alltid alla undantag som ditt företag kräver och klickar på Nästa.

tio. I den tidigare dialogrutan i regelguiden (1) anger du ett namn för att göra en applikation till den nya omdirigeringsregeln i något slags fält för Exakt regelnamn; (2) lägga på synpunkter för denna omdirigeringsregel om kommentarsfältet för denna regel; (3) klicka på detta mottagarval och ange adressen till huvudmeddelandet som du ska omdirigeras till när dialogfönstret öppnas; (4) I avsnittet “Ange regelalternativ”, pausa körtidsalternativen om det behövs, och (5) klicka på en ny “OK”-länk.

11. När personlig återgår till dialogrutan Automatiska vidarebefordraninställningar, se till att proceduren du just skapade är OK.markerad, och klicka dessutom på “OK”-knappen för att göra de grundläggande inställningarna.

Hur ställer klienter in regler för automatisk vidarebefordran?

Klicka på Alternativ i Outlook Web App.På fliken Inkorgsregler klickar du helt enkelt på pekaren bredvid plustecknet och väljer Skapa ny strikt inkorgsregel.Under När du tar emot ett meddelande väljer du Använd, som tar hand om praktiskt taget alla meddelanden.Under Gör följande väljer du Avancerade alternativ.

Reparera Blue Screen of Death och andra Windows-problem. Klicka här för att ladda ner.

Troubleshooting Setting Up Automatic Forwarding In Outlook 2003
Устранение неполадок автоматической переадресации в Outlook 2003
Rozwiązywanie Problemów Związanych Z Automatycznym Przekazywaniem W Outlooku 2003
Solução De Problemas De Encaminhamento Automático Do Utilitário De Configuração No Outlook 2003
Solución De Problemas Al Configurar El Reenvío Automático En Outlook 2003
Risoluzione Dei Problemi Di Configurazione Dell’inoltro Online In Outlook 2003
Résoudre Les Problèmes De Configuration Du Transfert Câblé Dans Outlook 2003
Problemen Oplossen Bij Het Instellen Van Automatisch Doorsturen Outlook 2003
Fehlerbehebung Beim Einrichten Der Automatischen Weiterleitung Für Outlook 2003
Outlook 2003의 자동 전달 설정 문제 해결

Share this post

About the author